Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

CÔNG TY TNHH DU HỌC EMMANUEL

Địa điểm làm việc: Số 1 - Tổ 1 - An Dương - Hải Phòng

 • Thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy và học tập 
 • Giảng dạy học phần theo đúng chương trình đề cương chi tiết đã được phê duyệt, tuân thủ quy chế, quy định đào tạo hiện hành.
 • Thực hiện nhiệm vụ ra đề thi, coi thi, chấm thi 
 • Tham gia góp ý điều chỉnh, xây dựng mới chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học thuộc chuyên môn do Khoa quản lý.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Job Requirement

- Ứng viên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, ngành tiếng Hàn sư phạm, ngành tiếng Hàn biên phiên dịch, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài;

- Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các cơ sở trong nước và nước ngoài;

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.