Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

Đường 11, Khu đô thị Sao Đỏ, Anh Dũng 2, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 • Hàng ngày cập nhật file đăng ký dịch vụ ăn của từng hs theo dữ liệu điểm danh, cập nhật thay đổi dịch vụ học sinh và liên hệ với Phụ huynh để xác nhận, thay đổi dịch vụ ăn và xe bus của học sinh lên file báo cáo các bộ phận liên quan và ERP.
 • Đối chiếu hàng tuần và chốt vào cuối tháng làm báo cáo dịch vụ ăn, xe bus gửi kế toán
 • Cuối tháng xuất báo cáo dịch vụ ăn và xe bus, đối chiếu thực tế
 • Cập nhật dữ liệu trông muộn lên ERP, cập nhật phép của Học sinh
 • Lập PR của bộ phận Giáo vụ
 • Xếp thời gian biểu, thời khóa biểu theo phân công giảng dạy và phân phối số tiết cho HS
 • Xếp lớp đầu năm Xếp lớp định kỳ (chuyển lộ trình)
 • Thực hiện, hỗ trợ các công việc theo sự phân công của cấp Quản lý trực tiếp

Job Requirement

 • Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán trở lên
 • Kinh nghiệm làm việc: 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 •  Đáp ứng mức tối thiểu về Yêu cầu Kỹ năng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.