Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

KHÁCH SẠN 5 SAO PULLMAN HẢI PHÒNG

Địa chỉ12 P. Trần Phú, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng

• Giám sát và lên kế hoạch, triển khai công tác chăm sóc các khu vực cắm hoa tại Khách sạn. • Đào tạo, quản lý nhân viên chăm sóc khu vực cắm hoa.

• Đảm bảo các công việc của bộ phận đạt tiêu chuẩn và báo cáo kịp thời tiến độ công việc / các tình huống khẩn cấp.

• Đưa ra ý tưởng để khu vực cắm hoa luôn sạch đẹp, mang tính thẩm mỹ cao. • Đảm bảo rác thải liên quan tới bộ phận được thu gom gọn gàng, sạch sẽ, đúng khu vực.

Job Requirement

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giám sát ở vị trí tương đương tại các khách sạn.

• Đã có kinh nghiệm về cắm tỉa hoa, các hoạt động của Khách sạn.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.